سرپرست اداره سوخت پیرانشهر معرفی شد

سرپرست اداره سوخت پیرانشهر معرفی شد
با حضور فرماندار و فعال پور رئیس شرکت نفت منطقه میاندوآب،ابوبکر موذن نژاد بعنوان سرپرست ناحیه سوخت پیرانشهر معرفی شد

در حاشیه این نشست مسائل و مشکلات سوخت شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت پیشنهادات و تصمیمات لازم اتخاذ گردید