ترابی"فرماندار شهرستان از محل اختصاص یافته جهت انتقال بیماران کرونایی به نقاهتگاه تا بهبودی کامل در پیرانشهر خبر داد...

ترابی"فرماندار شهرستان از محل اختصاص یافته جهت انتقال بیماران کرونایی به نقاهتگاه تا بهبودی کامل در پیرانشهر خبر داد...
بازدید فرماندار پیرانشهر از محل نقاهتگاه بیماران کرونایی(بیماران بهبود یافته)شهرستان..

 

 

"ترابی"فرماندار پیرانشهر بهمراه جمعی از مسئولین از محل اختصاص یافته(نقاهتگاه) واقع در ساختمان هلال احمر (درمانگاه هلال احمر ) بمنظور انتقال بیماران کرونایی بهبود یافته پس از ترخیص از بیمارستان با هدف گذراندن دوره نقاهت به این مرکز،بازدید و مسائل مربوط به این مرکز را مورد بررسی قرار داد.

گفتنی است این مرکز با تعداد ۳۰ تخت و مجهز با امکانات تجهیز شده در حال آماده سازی می باشد