متکدیان در پیرانشهر جمع آوری شدند

متکدیان در پیرانشهر جمع آوری شدند
🔸تاکید فرماندار بر جمع آوری متکدیان در پیرانشهر: باید به مسائل اجتماعی در حوزه تکدی گری توجه ویژه صورت گیرد

ترابی فرماندار پیرانشهر در جلسه ساماندهی متکدیان با تاکید بر ضرورت جمع آوری متکدیان به عنوان یک معضل اجتماعی توسط دستگاه های متولی گفت: همه ادارات و نهادهای مربوطه باید برای جمع آوری و ساماندهی متکدیان به طور جدی همکاری لازم را داشته باشند تا قدمی موثر برای رفع این معضل در جامعه برداشته شود

‌وی افزود: علاوه بر شهرداری همه دستگاه های متولی باید با تعامل سازنده و همکاری و بر اساس اراده جمعی این معضل را به شکل مطلوبی سامان‌دهی کنند

 این مقام مسئول با بیان این که تکدی گری یکی از آسیب‌های اجتماعی است، اظهار کرد: حضور متکدیان در شهر که معلول برخی از آسیب‌های اجتماعی است، علاوه بر ارائه جلوه نامناسبی از شهر، آسیب‌های اجتماعی دیگری را نیز به همراه دارد