ملاقات عمومی فرماندار پیرانشهر با مردم برگزار گردید

ملاقات عمومی فرماندار پیرانشهر با مردم برگزار گردید
ملاقات عمومی فرماندار پیرانشهر با مردم برگزار گردید

ملاقات عمومی فرماندار شهرستان پیرانشهر با مردم برگزار شد

امروز ۲۳ اردیبهشت ماه

ترابی فرماندار پیرانشهر در همان ساعات اولیه اداره به صورت چهره به چهره با مراجعین ملاقات و ضمن بررسی درخواست ها و مسایل مطروحه دستورات لازم را به منظور حل موارد مطروحه صادر نمود.

لازم به توضیح است ملاقات مردمی فرماندار با مردم شریف شهرستان پیرانشهر هر هفته روزهای دوشنبه برگزار می شود