حضور وزیر صمت در شهرستان پیرانشهر

حضور وزیر صمت در شهرستان پیرانشهر
حضور وزیر صمت در شهرستان پیرانشهر

بازدید دکتر رحمانی وزیر صمت،دکتر شهریاری استاندار آذربایجانغربی،خضری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و ترابی فرماندار پیرانشهر از مرز تمرچین پیرانشهر...

 امروز ۳۰ خرداد ماه،

فرماندار پیرانشهر ضمن استقبال از تشریف فرمایی دکتر رحمانی وزیر صمت،دکتر شهریاری استاندار آذربایجانغربی،دکتر خضری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،هیئت همراه و جمعی از مسئولین استانی و کشوری با حضور در مرز تمرچین پیرانشهر از قسمتهای مختلف مرز تمرچین بازدید کردند