اخبار هواشناسی:

🌧سامانه بارشی اخیر در پیرانشهر بیش از 48 میلیمتر بارندگی به همراه داشت

🌧سامانه بارشی اخیر در پیرانشهر بیش از 48 میلیمتر بارندگی به همراه داشت

🌧سامانه بارشی اخیر در پیرانشهر بیش از 48 میلیمتر بارندگی به همراه داشت.

  مجموع بارندگی ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی استان آذربایجان غربی طی 24 ساعت گذشته تا ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز  دوشنبه 1400/12/02 📏 برحسب میلیمتر 

🔺 از ابتدای فعالیت سامانه بارشی تا صبح امروز، #پیرانشهر با مجموع 48/3 میلیمتر، رکورددار بیشترین میزان بارندگی در سطح استان بوده است.

  🌨 بوکان  20.3

🌨 میاندوآب  19.7

◀🌨 پیرانشهر🌹  19.3

🌨 مهاباد  16.3

🌨 سردشت  11.8

🌨 شاهین دژ  11

🌨 نقده  10.4

🌨 تکاب  6.8

🌨 اشنویه  1.3

🌨 ارومیه  0.3 

🌧 کوپر 28

🌧 گرده سور 12

🌧 لاجان 11