مشکلات روستاهای بخش مرکزی بررسی شد

مشکلات روستاهای بخش مرکزی بررسی شد
نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی برگزار شد

جلسه نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی به ریاست بخشدار مرکزی،جمعی از مسئولین ادارات و دهیاران بخش مرکزی در راستای رفع مشکلات روستائیان،ساخت و سازهای غیرمجاز،گاز کشی،طرحهای عمرانی و اشتغالزایی،طرح یک روستا یک محصول،طرح روستای بدون بیکار و ... در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید