🏴 سخن‌نگاشت

| على(علیه‌السلام)، یعنى اسلام مجسّم، یعنى قرآن ناطق، یعنى بزرگ‌ترین شاگرد اسلام، به دست ابن‏‌ملجم کشته شد.

| على(علیه‌السلام)، یعنى اسلام مجسّم، یعنى قرآن ناطق، یعنى بزرگ‌ترین شاگرد اسلام، به دست ابن‏‌ملجم کشته شد.

🏴 سخن‌نگاشت

| على(علیه‌السلام)، یعنى اسلام مجسّم، یعنى قرآن ناطق، یعنى بزرگ‌ترین شاگرد اسلام، به دست ابن‏‌ملجم کشته شد. 

▪️ گزیده‌ای از بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در شب بیست‌و‌یکم ماه رمضان | 58/5/24 

🔍 متن بیانات را بخوانید👇 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50069  @westaz_gov