حضور مهندس آمیان در فرمانداری

حضور مهندس آمیان  در فرمانداری
دیدار "مهندس آمیــان" مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به همراه هئیت همراه؛ با "تــرابــی" فرماندار شهرستان پیرانشهر

 

🔹در این دیدار در خصوص رفع موانع تولید واحدهای اقتصادی ، روند تخصیص اعتبارات به طرح های اشتغالزایی روستایی و عشایری، ایجاد و توسعه ارتباط بین تشکل های کارگری و کارفرمایی، توسعه و گسترش تعاونی ها، بهبود معیشت و اعطای وام به مشاغل آسیب دیده در بیماری کرونا و دیگر مسائل حوزه های جامعه کار و تولید گفتگو کردند.