🔻همزمان با سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان آذربایجان غربی؛

🔹سامانه پیامکی توسعه بازار سیب استان راه‌ اندازی شد

🔹سامانه پیامکی توسعه بازار سیب استان راه‌ اندازی شد

🔻همزمان با سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان آذربایجان غربی؛  

🔹سامانه پیامکی توسعه بازار سیب استان راه‌ اندازی شد 

🔹با راه اندازی این سامانه، پس از ارسال میزان محصول انبار شده به شماره پیامک 3000497 و اعلام محصول توسط باغداران، کارشناسان سازمان مرکزی تعاون روستایی با باغدار تماس گرفته و با کسب اطلاعات دقیق، سایر اقدامات را برای صادرات یا عرضه محصول در داخل کشور تمهید می کنند.