جلسه شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی

جلسه شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی
با حضور فرماندار،جلسه شورای مشارکتهای مردمی (بهزیستی)/ پیرامون سازوکار و نحوه جلب و جذب مشارکتهای مردمی جهت تحت پوشش قرار دادن مددجویان برگزار شد

"ترابی"فرماندا پیرانشهر بر لزوم جلب مشارکت های مردمی و خیرین جهت رفع مشکلات اقشار محروم در شهرستان تاکید نمود