🔻برگزاری اولین جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی شهرستان پیرانشهر در سال۱۳۹۹

🔻برگزاری اولین جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی شهرستان پیرانشهر در سال۱۳۹۹
▫️به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر، اولین جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی شهرستان پیرانشهر با حضور "اسماعیلی" معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، بخشداران مرکزی - لاجان و سایر ارگان های مرتبط در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

 

 

 

۱- اقدامات و پیشگیری های بموقع آتش سوزی مزارع، سوختن پسماند و...

۲- شناسایی و مکان یابی جهت نصب سطل زباله در تفرجگاها و مسیر های اصلی با همکاری دهیاران؛

۳- تهیه نقشه و نقطه یابی مکان های آتش سوزی شده سال های گذشته جهت آموزش و اقدام بموقع خطرات احتمالی؛

۴- تشکیل تیم های واکنش سریع و توجه ویژه به آن در روستاها؛

۵- کنترل رسوب گیری و دفع فاضلاب شهری به صورت مداوم؛

۶- اطلاع رسانی شماره سراسری ۱۲۵ جهت  مشاوره ، کنترل و پیشگیری عملیات آتش سوزی؛

۷- استفاده از ظرفیت های مردمی و محلی در مواقع بحران؛

 از مهمترین مسائل مطرح و مصوب شده در این نشست بود.