بررسی طرح ساماندهی ابتدای ورودی شهر پیرانشهر

بررسی طرح ساماندهی ابتدای ورودی شهر پیرانشهر
بررسی طرح ساماندهی ابتدای ورودی شهر پیرانشهر

🔸نشست مسئولین پیرامون طرح ساماندهی ابتدای ورودی پیرانشهر

جلسه بررسی طرح ساماندهی ابتدای ورودی شهر پیرانشهر با حضور ترابی فرماندار پیرانشهر،سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی و جمعی از مسئولین//