اطلاعیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر :

🟣انجام معاینات بینایی سنجی و شنوایی سنجی کودکان 3 تا 6 ساله مراکز و پایگاههای سلامت شهری پیرانشهر

🟣انجام معاینات بینایی سنجی و شنوایی سنجی کودکان 3 تا 6 ساله مراکز و پایگاههای سلامت شهری پیرانشهر

🟣انجام معاینات بینایی سنجی و شنوایی سنجی کودکان 3 تا 6 ساله مراکز و پایگاههای سلامت شهری پیرانشهر 

🔹با هدف غربالگری  تنبلی ( آمبلیوپی) چشم در جهت ارتقاء سطح سلامت بینایی کودکان و اینکه تنبلی چشم یکی از علل شایع کم بینایی و نابینایی است و همچنین با هدف شناسایی کودکانی که پس از غربال نوزادی دچار بیماریها و عواملی شده اند که منجر به اختلال شنوایی پنهان می شوند، از مورخه 18 بهمن ماه تا کنون با رعایت پروتکل های بهداشتی، توزیع ماسک، با نظارت همکاران واحد سلامت محیط و کار غربالگری شنوایی سنجی و بینایی سنجی در مراکز و پایگاههای سلامت شهری در حال انجام است.

لازم به ذکر است ادامه برنامه معاینات در صورت تغییر وضعیت شهرستان اعلام خواهد شد.