بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر از پروژه روکش آسفالت محور سه راهی پسوه - لاجان

بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر از پروژه روکش آسفالت محور سه راهی پسوه - لاجان

⭕️ بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر از پروژه روکش آسفالت محور سه راهی پسوه - لاجان

📆 چهارشنبه 25 خرداد ١٤٠١