با ریاست"ترابی" فرماندار پیرانشهر جلسه بررسی وضعیت و مشکلات مجتمع گلخانه ای مه لاله سروکانی برگزار شد

با ریاست"ترابی" فرماندار پیرانشهر جلسه بررسی وضعیت و مشکلات مجتمع گلخانه ای مه لاله سروکانی برگزار شد
"ترابی"فرماندار پیرانشهر در این جلسه با اشاره به هزینه ها و تامین اعتبارات در تاسیس مجتمع گلخانه و همچنین ایجاد اشتغال و کمک به بخش کشاورزی و نیز از سوی دیگر به جهت همسایگی با کشور عراق و بحث صادرات که یک امر مهم در اقتصاد کشور می باشد تاکید نمود.

وی متذکر شد حل مشکلات گلخانه مه لاله ضروری بوده و لازم است نسبت به فعالیت و بهره برداری مجدد بر اساس قانون و مقررات هرچه سریعتر اقدام شود

مقام عالی شهرستان افزود:

توجه به سرمایه گذاری در این بخش با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان می تواند یک پتانسیل عالی جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی داشته باشد

در ادامه در خصوص رفع نیازها و مشکلات موجود جهت راه اندازی  مجتمع گلخانه ای بحث و تبادل نظر گردید