🇮🇷 امشب 21 بهمن ماه آسمان پیرانشهر همزمان باطنین ندای الله اکبر درسراسر کشور نور باران شد.

🇮🇷 امشب 21 بهمن ماه آسمان پیرانشهر همزمان باطنین ندای الله اکبر درسراسر کشور نور باران شد.

🇮🇷 امشب 21 بهمن ماه آسمان پیرانشهر همزمان باطنین ندای الله اکبر درسراسر کشور نور باران شد. 

▪️این مراسـم با حضور فرمانـدار پیرانشهر، اعضای شورای تامین، روسای ادارات، نهادها و مردم انقلابی، ساعت 21 امشب بمناسبت چهل و سومین سالگـرد پیروزی انقلاب اسلامی آسمان شهر پیرانـشهر نورباران شد و مـردم انقلابـی و ولایـی شهرستان پیرانـشهر بانگ الله اکبر سر دادند