به مناسبت هفته بهزیستی صورت گرفت

به مناسبت هفته بهزیستی صورت گرفت
بازدید فرماندار پیرانشهر از اداره بهزیستی

امروز ۲۵ تیرماه فرماندار پیرانشهر به مناسبت هفته بهزیستی در جمع کارکنان این اداره حضور یافت و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت

 ترابی ضمن تبریک هفته بهزیستی از خدمات رسانی کارکنان این اداره به اقشار نیازمند، بی سرپرست و معلول شهرستان تقدیر و تشکر نمود و افزود: سازمان بهزیستی منشا خیر و برکات فراوانی برای اقشار محروم جامعه بخصوص توانخواهان بوده است

در پایان این دیدار آزور رئیس اداره بهزیستی شهرستان نیز گزیده ای از فعالیتهای این اداره را برای فرماندار بیان نمود