اولین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در پیرانشهر

اولین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی  در پیرانشهر
اولین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور فرماندار در پیرانشهر

تشکیل اولین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستان پیرانشهر   

جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور فرماندار،دادستان،رئیس دادگستری،بخشداران بخش مرکزی و لاجان،شهرداران و سایر اعضای زیربط در محل دادگستری برگزار گردید

ترابی فرماندار پیرانشهر:

حفظ منابع طبیعی و اجرای طرحهای صیانت از اراضی ملی یک وظیفه ملی است و دستگاههای اجرایی درآن نقش مهمی داشته و باید دراین راستا از هیچ تلاشی فروگذار نباشند

وی تصریح کرد : باید با کسانی که به صورت غیرقانونی عرصه های منابع طبیعی را تصرف می کنند برابر قانون برخورد شود

مقام عالی شهرستان ضمن تاکید برلزوم همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاههای اجرایی برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف اراضی ملی افزود : باید دستگاههایی چون شهرداری، محیط زیست ، راه وشهرسازی ، منابع طبیعی ، جهادکشاورزی و امور آب در تعاملی سازنده با تخلفات مقابله کرده و با اطلاع رسانی دقیق و بهنگام از بروز تخلفات جدید به طور جدی جلوگیری کنند