برگزاری جلسه آخرین وضعیت مجتمع گلخانه ای در پیرانشهر

برگزاری جلسه آخرین وضعیت مجتمع گلخانه ای در پیرانشهر
برگزاری جلسه آخرین وضعیت مجتمع گلخانه ای در پیرانشهر

🔸در جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان پیرانشهر،کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان این شهرستان ، آخرین وضعیت مجتمع گلخانه ای سروکانی در محل دفتر فرماندار مورد بررسی قرار گرفت