حضور مدیرعامل آبفای استان در فرمانداری پیرانشهر

حضور مدیرعامل آبفای استان در فرمانداری  پیرانشهر
به ریاست فرماندار پیرانشهر و با حضور مدیر عامل شرکت آبفای استان آذربایجان غربی و رؤسای ادارات مربوطه :

 

➖ جلسه بررسی وضعیت آب شرب شهرستان و جابجایی چاههای  واقع در روستای سوغانلو که محل اصلی تامین آب شرب پیرانشهر هستند برگزار شد