عیادت از پزشک آسیب دیده پیرانشهر

عیادت از پزشک آسیب دیده پیرانشهر
فرماندار پیرانشهر با حضور در منزل پزشک آسیب دیده بیمارستان از وی عیادت کرد

 

 

⭕️عیادت "ترابی" فرماندار پیرانشهر به همراه مهندس کمال حسین پور، نماینده مردم شریف و نجیب شهرستان های پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی و رئیس بیمارستان پیرانشهر از دکتر ابوترابی پزشک آسیب دیده بیمارستان امام خمینی(ره) پیرانشهر در منزل ایشان در شهر ارومیه