برگزاری مراسم جشن گلریزان در پیرانشهر

برگزاری مراسم جشن گلریزان در پیرانشهر
برگزاری مراسم جشن گلریزان در پیرانشهر

مراسم جشن گلریزان جهت حمایت از زندانیان غیرعمد در شهرستان پیرانشهر

به همت فرماندار و مسئولین شهرستان پیرانشهر مراسم جشن گلریزان به منظور آزاد سازی و حمایت از زندانیان با حضور خیرین نیکو کار در یکی از تالارهای پذیرایی شهرستان برگزار گردید

در این مراسم برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از سوی مسئولین و خیرین مبالغی جمع آوری شد