برگزاری جلسه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان پیرانشهر

امروز پنجم خرداد ماه،به ریاست ترابی فرماندار پیرانشهر جلسه بررسی راهکارهای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید

در این جلسه  راهکارهای جلوگیری از ساخت ساز غیر مجاز بررسی و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید و مقرر شد تعداد سه کارگروه ویژه،کارگروه ویژه پایش پروانه های صادر شده،کارگروه ویژه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم بستر و کارگروه ویژه ساخت و ساز غیرمجاز تشکیل و نتیجه به فرمانداری ارسال شود،

سپس در ادامه این جلسه هر یک از اعضا با اشاره به مشکلات جلوگیری از آن به بیان نظرات خود در خصوص نحوه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز پرداختند.