📸 بازید استاندار آذربایجان غربی مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست در ارومیه

📸 بازید استاندار آذربایجان غربی مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست در ارومیه 

⭕️محمدصادق معتمدیان عصر امروز با حضور  در مرکز شیرخوارگاه مهر و مرکز نگهداری کودکان 3 تا 6 سال مهر بی همتای خوبان در ارومیه ضمن قدردانی از زحمات مدیران، مربیان و کارکنان این مراکز،  از نحوه نگهداری کودکان ساکن در این مراکز بازدید و با اهدای هدایایی به این کودکان از آنان دلجویی نمود.