هفدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر برگزار گردید

هفدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر برگزار گردید
هفدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر برگزار گردید

هفدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری

این جلسه با هدف بررسی وضعیت بازار و برنامه ریزی تامین و توزیع اقلام اساسی ، اتخاذ تدابیر و کنترل بازار تشکیل گردید.