بازدید فرماندار پیرانشهر از روند اجرای پروژه زیر سازی روستای آبخورده

بازدید فرماندار پیرانشهر از روند اجرای پروژه زیر سازی  روستای  آبخورده
بازدید فرماندار پیرانشهر از روند اجرای پروژه زیر سازی روستای آبخورده

🔴بازدید فرماندار پیرانشهر از روند اجرای پروژه زیرسازی آسفالت محور ارتباطی روستای آبخورده

✅ترابی فرماندار پیرانشهر به همراه

بخشدار مرکزی و محمدی رئیس اداره راهداری شهرستان از روند اجرای زیر سازی و آسفالت محور ارتباطی روستای آبخورده بازدید و دستورات لازم جهت تسریع در اتمام پروژه صادر نمود

مقام عالی شهرستان هدف از اجرای این پروژه را بهره مندی اهالی این روستا از جاده آسفالته مطلوب جهت تردد و ارتباط با جاده اصلی شهرستان عنوان کردند