جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان پیرانشهر برگزار گردید

جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان پیرانشهر برگزار گردید
جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان پیرانشهر برگزار گردید

جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان پیرانشهر با حضور فرماندار برگزار شد

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان پیرانشهر، صبح امروز ششم بهمن ماه جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی  به ریاست ترابی فرماندار و با حضور سایر اعضای این شورا در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار گردید.

دراین جلسه ترابی فرماندار این شهرستان گفت: سلامت مردم از مهمترین مقوله های مورد توجه شورای بهداشت شهرستان و کارگروه سلامت و امنیت غذایی می باشد که با تعامل و همکاری بین مردم و مسئولین مسائل و مشکلات بهداشتی شهرستان به حداقل رسیده و شاهد تغییرات اساسی در خصوص ارتقاء شاخص های بهداشتی در شهرستان باشیم وی هدف از برگزاری چنین جلساتی را کاهش مشکلات بهداشتی شهر عنوان کرد.

بیان مسائل مهم بهداشتی و سلامت غذایی شهرستان و ارائه نظرات و راهکارها دراین جلسه مورد بررسی قرار گرفت