برگزاری جلسه امحاء اوراق انتخاباتی با حضور اعضای هیات اجرایی و نظارت شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه امحاء اوراق انتخاباتی با حضور اعضای هیات اجرایی و نظارت شهرستان پیرانشهر
🔸به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر، با حضور "ترابی" فرماندار شهرستان پیرانشهر، اعضای هیات اجرایی ونظارت انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، جلسه ای با محوریت امحاء تعرفه ها و برگه های رای این انتخابات در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید.

 

 

➖در این جلسه فرماندار پیرانشهر ضمن تقدیر وتشکر از همکاری وتعامل اعضای هیات اجرایی ونظارت بر انتخابات شهرستان ، برگزاری مطلوب انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و حضور حداکثری مردم شهرستان در این انتخابات را نتیجه تلاش،همدلی و وحدت همه دست اندرکاران انتخابات بخصوص همکاران عزیز درفرمانداری، اعضای هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات شهرستان دانست.

_درپایان جلسه، امحاء اوراق های انتخاباتی صورت گرفت