جلسه کارگروه پسماند تشکیل شد

جلسه کارگروه پسماند تشکیل شد
دومین جلسه کارگروه پسماند شهرستان به ریاست فرماندار پیرانشهر برگزار شد

دومین جلسه کارگروه پسماند شهرستان به ریاست فرماندار پیرانشهر و با حضور بخشداران بخش مرکزی و لاجان،شهردار،کارشناسان و دیگر اعضای کارگروه با دستور کار بررسی سایت های زباله شهری،روستایی و نخاله های ساختمانی در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید

ترابی فرماندار پیرانشهر در این جلسه نسبت به جمع آوری دقیق پسماند و رفع مشکلات بصورت علمی تاکید کرد