راهپیمایی 22 بهمن در پیرانشهر

راهپیمایی 22 بهمن در پیرانشهر
گزارشی تصویری از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن

گزارشی تصویری از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در شهرستان پیرانشهر