📷 با حضور ابراهیمی" سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان غربی:

◀ سرپرست فرمانداری میاندوآب معرفی شد

◀ سرپرست فرمانداری میاندوآب معرفی شد

📷 با حضور ابراهیمی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، سرپرست فرمانداری میاندوآب معرفی شد 

🔸 در این مراسم از خدمات «حسام شیرازه محبت» تقدیر و «علی پیام» به عنوان سرپرست فرمانداری میاندوآب معرفی شد. 

📆24 بهمن 1400