برگزاری ملاقات عمومی

برگزاری ملاقات عمومی
برگزاری ملاقات عمومی

برنامه ملاقات عمومی مردم با فرماندار شهرستان پیرانشهر  در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

در این دیدار به درخواست ها و مشکلات مراجعان در زمینه های گوناگون مطرح شده رسیدگی شد.

مقام عالی شهرستان ضمن بررسی این مشکلات، راهکارهایی را ارائه نمود که برخی موارد پس از بررسی و کارشناسی به منظور رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع شد.