ادامه عملیات پروژه های عمرانی در پیرانشهر

ادامه عملیات پروژه های عمرانی در پیرانشهر
با حضور فرماندار و مسئولین انجام شد

 

فرماندار پیرانشهر از اجرای عملیات زیر سازی و شن ریزی جاده روستای قیزقپان به طول ۳٫۵ کیلومتر بازدید بعمل آورد