بازدید فرماندار از پروژه های عمرانی شهرداری

بازدید فرماندار از پروژه های عمرانی شهرداری
"ترابی"فرماندار پیرانشهر از پروژه های در حال اجرای شهرداری بازدید کرد، در این برنامه شهردار و جمعی از کارشناسان حضور داشتند

فرمانداردر این بازدید خاطرنشان کرد: تحقق این امر با همکاری مردم و مجموعه شهرداری میسر خواهد بود

ترابی در این برنامه از محل کمربندی جدید،جدول کشی،اجرای آسفالت معابر پشت اداره تامین اجتماعی،آزاد سازی و لایه روبی جوی شین آباد( جوی قرنی آغا) در مسیر کمربندی جدید و دیگر پروژه های عمرانی درحال اجرای شهرداری بازدید کرد و از شهردار پیرانشهر و پرسنل مجموعه شهرداری درخصوص انجام اقدامات و پیشرفت روزافزون در حوزه های عمرانی و خدماتی تشکر و قدردانی نمود