تشکیل کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری

تشکیل کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری
جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان پیرانشهر برگزار شد

سومین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری به ریاست ترابی فرماندار پیرانشهر،مسئولین و واحدهای تولیدی مشمول طرح، پیرامون عملیاتی نمودن شیوه نامه اجرایی طرح تامین مالی مبتنی بر قرارداد در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید