حضور فرماندار پیرانشهر در جمع مردم شهر لاجان

حضور فرماندار پیرانشهر در جمع مردم  شهر لاجان
حضور فرماندار پیرانشهر در جمع مردم شهر لاجان

حضور فرماندار پیرانشهر به اتفاق نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین در بین مردم شهر لاجان و بازدید شبانه از آبگرفتگی معابر