‍ ‍ 🔺برگزاری چهارمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران(مدیریت بحران) در سال ۱۳۹۹

‍ ‍ 🔺برگزاری چهارمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران(مدیریت بحران) در سال ۱۳۹۹
➖ به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر، امروز چهارشنه ۹ مهرماه سالجاری؛ چهارمین جلسه ستاد پیشگیری و هماهنگی فرماندهی مدیریت بحران به ریاست "ترابی" فرماندار پیرانشهر و اعضای فعال در ستاد برگزار گردید. ▫️در این جلسه بررسی مصوبات جلسات قبلی، کارگروه های تخصصی زلزله، سیل و مخاطرات آن در سطح شهرستان، ساخت و ساز غیر مجاز در مزارع و مراتع ملی در سطح شهر و روستاها و برنامه ریزی برگزاری مانور زلزله فرضی لحظه صفر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.