شورای آموزش و پرورش برگزار گردید

شورای آموزش و پرورش برگزار گردید
برگزاری دومین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر درسال ۱۳۹۹

 

 

▫️به منظور بررسی در خصوص مسائل مربوط به:

➖ تهیه فرم لباس مدارس دانش آموزان

➖دوخت، رنگ، جنس و قیمت لباس مدارس

➖بررسی وضعیت تولیدی های تهیه فرم لباس

➖نظارت مستمر بر تولیدی ها

➖تشکیل کارگروه تخصصی بر نحوه تهیه و کیفیت لباس فرم مدارس و تولیدی ها و ....

با حضور فرماندار پیرانشهر و جمعی از مسئولان در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل جلسه دادند.

▫️در این جلسه فرماندار پیرانشهر  با تاکید بر نظارت دقیق تمامی ارگان های مرتبط بر نحوه تولید لباس مدارس و رفع خطا و اشتباهات گذشته در این صنف یادآور شد: باید تضمین خیاطان در جهت تهیه لباس درست و بدون عیب و تحویل به موقع قبل از شروع مدارس، انجام پذیرد.