🔴 جلسه پیگیری مشکلات پروژه‌های گازرسانی شهرستان پیرانشهر

▪️برخورداری 98 درصدی روستاهای شهرستان پیرانشهر از نعمت گاز طبیعی با اتمام پروژه‌ های گازرسانی در حال اجرا؛ 

🔴 جلسه‌ پیگیری مسائل و مشکلات پروژه های گاز رسانی شهرستان پیرانشهر به ریاست «کاک درویشی» فرماندار پیرانشهر و با حضور "مهندس حسین پور" نماینده مردم شریف شهرستان، "شیخی" مدیرعامل شرکت گاز استان، ناظر گاز استان و معاون عمرانی در محل فرمانداری برگزار گردید. 

فرماندار پیرانشهر در این جلسه از برخورداری 73 درصدی روستاهای این شهرستان از نعمت گاز خبر داد و گفت در حال حاضڕ پروژه های محور نمنجه به کوپر - کوپر به پردانان و گردکشانه با ضعف کارکرد رو به روست که نیازمند اهتمام جدی است. 

کاک درویشی گفت: 25 روستای منطقه نعلین، دو ایستگاه ترکش و هنگ آباد، مسیر گرده سور با چهار روستای باقیمانده، محور ریک آباد و 15 روستای باقیمانده آن مسیر" نیز از مسیرهای در دست اجرا نیازمند توجه ویژە می‌باشند که با اتمام پروژه های نامبرده درصد برخورداری روستاهای این شهرستان به 98 درصد خواهد رسید.

   مهندس حسین پور' نیز طی این جلسه اظهار داشت مشکل اساسی پروژه گاز رسانی در بخش لاجان مسیر گرده بن می‌باشد که نیازمند توجه ویژه در جهت اتمام آن می‌باشد.  حسین پور؛ محورهای داخلی کوپر و ریک آباد را نیز از دیگر مسیرهای در دست اجرا دانست که علی رغم تلاش مجدانه با اتمام و بهره برداری این مسیر ها تا هفته دۆلت یکی از  مطالبات اساسی مردم شهرستان تحقق خواهد یافت.

  شیخی" مدیر عامل شرکت گاز استان نیز در این جلسه اظهار امیدۆاری کرد با اتمام مسیرهای باقیمانده درصد قابل توجه و نزدیک به 98 درصد روستاهای شهرستان از نعمت گاز برخوردار گردند. 

وی در ادامه گفت پروژه های باقیمانده با فعالیت پیمانکاری و در حال انجام روند عملیات اجرایی آنها و برخورداری 73 درصدی گاز با 58 روستا در هر دۆ بخش مرکزی و لاجان؛ شهرستان پیرانشهر یکی از شهرهای حائز اهمیت در برخورداری گاز در استان می‌باشد.