پیشرفت فیزیکی بیمارستان 64 تختخوابی پیرانشهر

پیشرفت فیزیکی بیمارستان 64 تختخوابی پیرانشهر
بازدید فرماندار از پروژه بیمارستان 64 تختخوابی پیرانشهر

 فرماندار پیرانشهر، از پروژه احداث بیمارستان 64 تختخوابی این شهرستان بازدید کرد و از نزدیک روند اجرای آن را مورد بررسی قرار داد