بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر از برپایی میز خدمت حضوری ادارات

بازدید  فرماندار شهرستان پیرانشهر از برپایی میز خدمت حضوری ادارات

بازدید خضر کاک‌درویشی فرماندار شهرستان پیرانشهر از برپایی میز خدمت حضوری ادارات و نحوه پاسخگویی به درخواست های مردمی

 

📆 جمعه 31 تیر ماه 1401