برگزاری دومین جلسه شورای ترافیک شهرستان پیرانشهر در سال ۱۳۹۹

برگزاری دومین جلسه شورای ترافیک شهرستان پیرانشهر در سال ۱۳۹۹
دومین جلسه هماهنگی شورای ترافیک شهرستان در سال ۹۹، با ریاست "ترابـی" فرماندار پیرانشهر و دیگر اعضای مربوطه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

 

🔹در این جلسه موضوعاتی از قبیل:

➖ وضعیت ترافیک خیابان های ملا رضا، تقاطع پنج راه استقلال ، میدان جمهوری و ...

➖ساماندهی حمل و نقل شهری و تنظیم خطوط تاکسیرانی؛

➖موضوع سفر های تابستانی؛

➖ساماندهی ترمینال روستایی و شهری؛

➖جلوگیری جدی از ورود ماشین آلات سنگین به داخل شهر؛

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.