🔻 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: بهترین اعمال در #شب_قدر دعاست،

📩 بهترین عمل در شب قدر

📩 بهترین عمل در شب قدر

📩 بهترین عمل در شب قدر

   🔻 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:  بهترین اعمال در #شب_قدر دعاست، احیاء هم برای #دعا و توسل و ذکر است. دعا یعنی با خدای متعال سخن گفتن؛ در واقع خدا را نزدیک خود احساس کردن و حرف دل را با او در میان گذاشتن. دعا یا درخواست است، یا تمجید و تحمید است، یا اظهار محبت و ارادت است؛ همه‌ی اینها دعاست.