برگزاری دومین نشست هماهنگی  ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران(مدیریت بحران) در سالن اجتماعات فرمانداری پیرانشهر

برگزاری دومین نشست هماهنگی  ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران(مدیریت بحران) در سالن اجتماعات فرمانداری پیرانشهر
➖ به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر، دومین جلسه ستاد پیشگیری و هماهنگی فرماندهی عملیات بحران به ریاست فرماندار پیرانشهر و اعضای فعال در ستاد برگزار شد.

 

 

🔹 دستور کارجلسه:

➖بررسی مصوبات جلسات قبلی

➖برنامه ریزی برگزاری مانور زلزله فرضی لحظه صفر در ماههای آتی

➖برنامه ریزی جهت جلوگیری از آتش سوزی مراتع و جنگل های شهرستان