برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان

برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان
برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان

🔸جلسه شورای ترافیک شهرستان پیرانشهر به ریاست ترابی فرماندار،بخشداران بخش مرکزی،لاجان،فرماندهی انتظامی،شهردار و دیگر اعضای مربوطه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار پیرانشهر:

همه دستگاههای زیربط در شورای ترافیک باید احساس وظیفه نمایند تا گره ترافیکی باز شود و تصمیم گیری ها نیز باید کارشناسی شده و هدفمند باشند

در این جلسه موضوعاتی از جمله بررسی مصوبات قبلی،تاکسی های مسافر بر مسیرهای درون شهری و برون شهری،تعویض تابلو ها و علایم راهنمایی و رانندگی،ساخت و سازهای ترافیکی داخل شهر، نظرات و پیشنهادات اعضای حاضر در راستای تسهیل و روانسازی ترافیک شهرستان،ساماندهی میوه فروشان و ...در سطح شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته شد