در ادامه بازدید های فرماندار پیرانشهر

در ادامه بازدید های  فرماندار پیرانشهر
با حضور فرماندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت

بازدید "تـرابـی" فرماندار شهرستان پیرانشهر به همراه "مهندس حسین پور" نماینده مردم شریف شهرستان های پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی

 _از روند ساخت دیوار حائل ارتش و اجرای عملیات تعریض و بهسازی پروژه چهار بانده کردن ورودی پیرانشهـر(جلوی پادگان) به طرف نقده،

بازدید "تـرابـی" فرماندار شهرستان پیرانشهر به همراه "مهندس حسین پور" نماینده مردم شریف شهرستان های پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی

 _ از روند اجرای عملیات تعریض، بهسازی و آسفالت جاده رزگـاری تا اندیـزه به طول ۸ کیلومتر