اخبار هواشناسی

🔴سرما مجددا از اواخر هفته میهمان کشور می‌شود

🔴سرما مجددا از اواخر هفته میهمان کشور می‌شود

🔴سرما مجددا از اواخر هفته میهمان کشور می‌شود 

⭕️از روز های آینده بتدریج دمای هوا در کشور روند افزایشی گرفته و رو به گرم تر شدن خواهد رفت. روزهای یکشنبه و دوشنبه، هوایی بهاری در کشور خواهیم داشت. 

⭕️اما از اواسط رو به اواخر هفته بتدریج شاهد نفوذ یک موج بارشی سرد به کشور خواهیم بود که باعث کاهش محسوس دمای هوا در بسیاری از نقاط کشور خواهد شد.