بازدید فرماندار پیرانشهر از شهرک صنعتی

بازدید فرماندار پیرانشهر از شهرک صنعتی
فرماندار پیرانشهر بهمراه مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان و جمعی از مسئولین از شهرک صنعتی پیرانشهر و از واحدهای راکد و نیمه راکد بازدید و نسبت به فعالسازی این واحدها در سال جهش تولید تاکید کرد.

 

 

ترابی اعلام کرد:

از ۶۶ واحد تولیدی در شهرک صنعتی ۵۶ واحد فعال بوده و ۷ واحد از آنها صادرات محور هستند که در نظر داریم در سال جهش تولید نسبت به فعال سازی واحدهای راکد اقداماتی صورت بگیرد تا ضمن تولید و صادرات،اشتغالزایی بیشتری فراهم شود.

عبدلی مدیر عامل شرکت شهرک های استان نیز،شهرک صنعتی پیرانشهر را یکی از شهرک های صنعتی فعال در سطح استان دانست و نسبت به فعالسازی واحدهای راکد قول مساعدت داد.

او از ناحیه صنعتی جدید در شهر گردکشانه خبر  داد  و از مکانی برای احداث آن بازدید کردند