با پیگیری های مهندس حسین پور؛ نماینده مردم شریف شهرستانهای پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی و استقبال معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری و مسئولان شهرستان:

با پیگیری های مهندس حسین پور؛ نماینده مردم شریف شهرستانهای پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی و استقبال معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری و مسئولان شهرستان:
🔺حضور دکتر رخشانی مهر، معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به همراه هیئت همراه در شهرستان پیرانشهر جهت بررسی وضعیت فضاهای آموزشی این شهرستان